בית

עדכון פעימה 3 : הפעימה האחרונה הופקדה לחשבונכם ב01.09.16. 

שימו לב שיש באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על התשלום עד לתאריך 30.09.2016 - באם ישנם שעות שדיווחתם ולא נכנסו לתשלום זה (במסגרת ה113 שעות של המלגה) 

יש לשלוח בקשה לערעור למייל בצירוף דוח נוכחות חתום בו מופיעים השעות שלא שולמו. 

 sachlav@marmanet.co.il

סטודנטים יקרים שלום רב

ההרשמה לחונכות מלגת סחל"ב לשנת תשע"ז הסתיימה.

  בחודשי  אוקטובר- נובמבר יפורסמו תאריכים למפגשי מיון/שיבוץ. נא לעקוב  עצמאית  ולהירשם במועד פרסומם.


קבלה לפרויקט מותנית בהשתתפות בסדנאות מיון ומעברן בהצלחה

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בלבד

 

סטודנט חדש בפרויקט

על סטודנטים חדשים בתכנית לעקב באתר סחל''ב על פתיחת ההרשמה למפגשי מיון על פי אזור המגורים. כאשר יפורסמו בחודש יולי יש להקדים את הרישום לסדנאות מאחר ומספר המקומות מוגבל.

 

סטודנט וותיק בפרויקט

על סטודנטים שפעלו בסחל''ב בשנה שעברה בלבד להירשם למפגשי שיבוץ בלבד.