דיווח שעות

פעימה ראשונה - 

לתשומת לבכם, יש לדווח במערכת עד לתאריך 31.01.2019 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 33% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש מרץ.

פעימה שניה- 

לתשומת לבכם, יש לדווח במערכת עד לתאריך 30.04.2019 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש יוני.

פעימה שלישית - 

יש לדווח במערכת עד לתאריך 09.07.2019 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 100% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש ספטמבר.

חידוד בנוגע לפעילות בגני ילדים:

סטודנטים הפועלים בגני ילדים- אין לפעול לאחר השעה 15:30. שעות שיוזנו לאחר השעה 15:30 ידחו.


להורדת קובץ הנחיות לדיווח לחץ כאן

שימו לב אין לדווח שעות בחגים/ חופשות הכתובת מטה:

שעות שידווחו בימים אלו ידחו מידית, במידה והגן /ביה"ס כן פעל בתאריכים אלו יש לעדכן את המנחה האיזורית:

חגים יהודיים:

ראש השנה: 09.09.2018 עד 11.09.2018 כולל.

יום כיפור: 18.09.2018 עד 19.09.2018 כולל.

סוכות: 23.09.2018 עד 02.09.2018 כולל.

חנוכה: 04.12.2018 עד 10.12.2018 כולל.

פורים: 20.03.2019 עד 22.03.2019 כולל.

פסח: 11.04.2019 עד 27.04.2019 כולל.

יום העצמאות: 09.05.2019

ל"ג בעומר: 23.05.2019

שבועות: 08.06.2019 עד 10.06.2019 כולל.

 

חופשות/חגים מגזר ערבי ובדואי:

חופשת החורף: 24.12.2018 עד 08.01.2019 כולל.

חופשת אביב: 15.04.2019 עד 01.05.2019 כולל.


חופשות/חגים מגזר דרוזי:

חופשת החורף: 24.12.2018 עד 08.01.2019 כולל.

חופשת אביב: 15.04.2019 עד 01.05.2019 כולל.

חג הנביא אליהו : 25.1.2019

חג הנביא שועייב: 24.4.2019 עד 28.4.2019 כולל.