דיווח שעות

  פעימה שנייה- 

  לתשומת לבכם, יש לדווח במערכת עד לתאריך 30.04.2017 ולשלוח את הדוחות למנחות שלכם לאישור, לא יאוחר מיום זה.

. התשלום השני לא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה. ויופיע בחשבונכם בשבוע הראשון של חודש יוני.

חידוד בנוגע לפעילות בגני ילדים:

סטודנטים הפועלים בגני ילדים- אין לפעול לאחר השעה 15:30. שעות שיוזנו לאחר השעה 15:30 ידחו.


להורדת קובץ הנחיות לדיווח לחץ כאן

שימו לב לא לדווח שעות בחגים/ חופשות הנ"ל:

שעות שידווחו בימים אלו ידחו מידית, במידה והגן /ביה"ס כן פעל בתאריכים אלו יש לעדכן את המנחה האיזורית:

חגים יהודיים:

חנוכה: 26.12.17 עד 01.01.2017 כולל

פורים: 12.03.17- 13.03.17 כולל

פסח: 02.04.2017- 18.04.17 כולל

יום העצמאות: 02.05.2017

שבועות: 30.05.2017- 01.06.2017 כולל

 

חופשות/חגים מגזר ערבי ובדואי:

חופשת החורף: 24.12.2016- 08.01.2017 כולל

חופשת אביב: 04.04.2017- 18.04.2017 כולל


חופשות/חגים מגזר דרוזי:

חופשת החורף: 23.12.2016 – 07.01.2017 כולל

חופשת האביב: 05.04.2016- 18.04.2017 כולל

חג הנביא אליהו : 25.01.2017

חג הנביא שועייב: 28.04.2017-23.04.2017