דיווח שעות

פעימה ראשונה - 

לתשומת לבכם, יש לדווח במערכת עד לתאריך 31.01.2018 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 33% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש מרץ.

פעימה שניה- 

לתשומת לבכם, יש לדווח במערכת עד לתאריך 30.04.2018 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש יוני.

פעימה שלישית - 

יש לדווח במערכת עד לתאריך 09.07.2018 ולשלוח את הדוחות לאישור המנחות, לא יאוחר מיום זה.

התשלום הראשון לא יעלה על 100% מהסכום הכולל של המלגה ועתיד להופיע בחשבונכם בתחילת חודש ספטמבר.

חידוד בנוגע לפעילות בגני ילדים:

סטודנטים הפועלים בגני ילדים- אין לפעול לאחר השעה 15:30. שעות שיוזנו לאחר השעה 15:30 ידחו.


להורדת קובץ הנחיות לדיווח לחץ כאן

שימו לב אין לדווח שעות בחגים/ חופשות הכתובת מטה:

שעות שידווחו בימים אלו ידחו מידית, במידה והגן /ביה"ס כן פעל בתאריכים אלו יש לעדכן את המנחה האיזורית:

חגים יהודיים:

ראש השנה: 20.9.2017 עד 22.9.2017 כולל

יום כיפור: 29.9.2017 עד 30.9.2017 כולל

סוכות: 4.10.2017 עד 12.10.2017 כולל

חנוכה: 14.12.2017 עד 20.12.2017 כולל

פורים: 28.2.2018 עד 1.3.2018 כולל

פסח: 22.3.2018 עד 5.4.2018 כולל

יום העצמאות: 19.4.2018

שבועות: 20.5.2018 עד 21.5.2018 כולל

 

חופשות/חגים מגזר ערבי ובדואי:

חופשת החורף: 24.12.2017 עד 8.1.2018 כולל

חופשת אביב: 29.3.2018 עד 12.4.2018 כולל


חופשות/חגים מגזר דרוזי:

חופשת החורף: 24.12.2017 עד 8.1.2018 כולל

חופשת אביב: 6.4.2018 עד 23.4.2018 כולל

חג הנביא אליהו : 25.1.2018

חג הנביא שועייב: 24.4.2018 עד 28.4.2018 כולל