הרשמה

הגשת המועמדות לתכנית סחל''ב לשנת הלימודים תשע"ט

הסתיימה!

ניתן להיכנס לרשימת ההמתנה, לטובת זאת, יש להירשם בקישור הבא:

רישום לרשימת המתנה