הרשמה

הגשת המועמדות לתכנית סחל''ב לשנת הלימודים תשע"ט

הסתיימה!

בכדי להיכנס לרשימת ההמתנה, יש לשלוח הודעה לכתובת המייל sachlav@marmanet.co.il, עם הפרטים הבאים:

שם מלא

ת.ז.

מספר טלפון

כתובת מייל

יישוב מגורים

שנת לימודים ומוסד לימודים

האם השתלבת בפעילות סחל"ב בשנים קודמות (אם כן, יש לפרט)