הרשמה

הגשת המועמדות לתכנית סחל''ב לשנת תשע''ח הסתיימה.

 לבחינת אפשרות להשתלב בתכנית עוד השנה, ניתן לפנות למינהלת תכנית סחל"ב.