Mode

 
הרשמה

הגשת המועמדות לתכנית סחל''ב לשנת הלימודים תשע"ט

נפתחה!

יש למלא בקפידה את השדות בטופס השדות שמסומנים ב- * הינם שדות חובה.
יש למלא טופס בעברית בלבד.

פרטים אישיים
שם פרטי* שם משפחה* ת.ז.*
מין* תאריך לידה*

כתובת קבועה
רחוב ומספר* יישוב*
מיקוד טלפון מייל*
שים לב לתת כתובת מייל פעילה - כל התקשורת עמך דרך מייל בלבד

כתובת בזמן הלימודים
רחוב ומספר יישוב
מיקוד טלפון טלפון סלולארי

פרטי חשבון בנק
שם בנק* מספר בנק*
מספר סניף* מספר חשבון*

לימודים בשנה"ל תשע"ט
שם מוסד לימודים* יישוב שנת לימוד*
לימוד לתואר* מגמה/חוג לימודים מספר שעות לימודים שבועיות

ניסיון קודם
ניסיון רלוונטי

פעילות קודמת בסחל"ב
סטודנט משולב בעבר בסחל"ב* שנת פעילות קודמת
סוג מוסד שם ביה"ס / גן שם המנחה

עבר פלילי
האם הורשעת ב-5 שנים האחרונות* אם כן במה

מסגרת פעילות מעודפת
מגזר פעילות*
במידה ופעלת בסחל"ב בעבר, את/ה מעוניין/ת:
תחום הדעת שאני מעוניין להשתלב בו במוסד
* תחום הדעת הסופי יקבע ע"י המוסד בו תפעל.

עדיפות
*שים לב!!! ביישוב מסומן בכוכבית אין מקומות פנויים - אנא בחר יישוב אחר.
עדיפות ראשונה עדיפות שנייה
יישוב* יישוב*
סוג מוסד סוג מוסד
הערות הערות