מפגשי מיון
מחוז

מועמדים יקרים

מפגש המיון מיועד לסטודנטים חדשים שטרם פעלו בתכנית סחל"ב

לקראת הפגישה הנכם מתבקשים להכין  מערך שיעור / פעילות באחד ממקצועות הליבה: חשבון, שפה, אנגלית, מדעים ולהגישו מודפס למנחה. במהלך המפגש תתבקשו להציג כ- 10 דקות מתוך המערך שהכנתם.

הפעילות שתציגו תוערך עפ"י המחוון המצ"ב. 

 

,  

עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז
עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז