מפגשי מיון
מחוז

מועמדים יקרים,
בהתאם לנהלי משרד החינוך בשלב זה הרישום למפגשי המיון המיועדים לסטודנטים חדשים בלבד.

לקראת הפגישה הנכם מתבקשים להכין מערך שיעור / פעילות באחד ממקצועות הליבה: חשבון, שפה, אנגלית, מדעים ולהגישו מודפס למנחה. 
במהלך המפגש תתבקשו להציג חלק מתוך המערך שהכנתם.

הפעילות שתציגו תוערך עפ"י המחוון המצ"ב

עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז
עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז