מפגשי מיון
מחוז

מועמדים יקרים,

בהתאם לנהלי משרד החינוך בשלב זה הרישום למפגשי המיון המיועדים לסטודנטים חדשים בלבד.

לקראת הפגישה הנכם מתבקשים להכין  מערך שיעור / פעילות באחד ממקצועות הליבה: חשבון, שפה, אנגלית, מדעים ולהגישו מודפס למנחה. במהלך המפגש תתבקשו להציג כ- 10 דקות מתוך המערך שהכנתם.

הפעילות שתציגו תוערך עפ"י המחוון המצ"ב.


 

 

,  

עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז
עתניאל, כפר מימון, דימונה, ירוחם, תלמי יוסף, יבול, יתד, פעמי תש''ז