צור קשר

מנחות אזוריות:


מנהלת סחל"ב

ימי פעילות א'-ה',  08:30-17:00

sachlav@marmanet.co.il

073-2955698

כתובת למשלוח דואר:

רחוב המלאכה 3, תל אביב

ת.ד. 51443

מיקוד 6721503

לרשום על המעטפה - לידי מלגות סחל"ב