צור קשר

מנחות אזוריות:

הדר אלתר - מחוז צפון

sachlav.north@gmail.com

חיניה מדר – מחוז דרום

noahdu47@gmail.com

נועה דובנו - מחוז ת"א+ירושלים ומנח"י+חיפה

chinayamad@gmail.com

מחוז מרכז

sachlav@marmanet.co.il


מנהלת סחל"ב

ימי פעילות א'-ה',  08:30-17:00

sachlav@marmanet.co.il

073-2955698

כתובת למשלוח דואר:

רחוב המלאכה 3, תל אביב

ת.ד. 51443

מיקוד 6721503

לרשום על המעטפה - לידי מלגות סחל"ב